OM OSS2019-10-16T15:09:19+01:00

Skal du bygge?

KONTAKT OSS

OM OSS

Vi utvikler og bygger spennende prosjekter i egen regi og for eksterne byggherrer. Det gjelder både bolig og næringseiendom. Vi søker prosjekter i sentrale og attraktive områder. Vi har lang erfaring innen prefab betong, plass-støpt betong, tre-bygg og moduler.

Vi har mer en 30 års erfaring fra byggebransjen men i 2016 starte vi opp et helt nytt entreprenørselskap for å kunne bygge en kultur som er tilpasset tiden hvor vi benytter bransjens beste løsninger på planlegging og gjennomføring av prosjektene for å kunne styre og effektivisere byggeprosessene. Vi jobber i BIM med både prosjektering og kalkyler. Vårt mål er at hele prosjektet skal være ferdig prosjektert før vi begynner på byggeplass. Vi oppnår da en svært effektiv byggeprosess og lavere kostnader som kommer kundene til gode. Vi har en liten administrasjon men er genuint opptatt av å bygge. Hjerte i bedriften vår er er byggeplassen.

Vi har et stort kontaktnett av leverandører i Norge og Europa.

Vi kan være med å utvikle boligprosjekter fra tidlig-fase hvor vi bidrar med å utvikle prosjektet hvor vi prosjekterer både brannkonsept, geoteknikk, konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk og tekniske fag for å nevne noe. Jo tidligere vi kommer med jo mer blir prosjektet optimalisert i forhold til kostnader.

Hva kan du forvente av oss?

  1. Vi gir en fastpris og du skal forventet at vi leverer på pris og tid.
  2. Byggeplassene drives med fokus på HMS.
  3. Alle reklamasjoner blir fulgt opp til avtalt tid.

Kontakt oss for spørsmål, vi ser frem til et godt samarbeid.